CYBINKA Informacja PD KONTRAKT

Remont trwa, praca wre

Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT, czyli wykonawca remontu drogi krajowej 29 w Cybince, informuje o utrudnieniach dla mieszkańców, przede wszystkim na odcinku od fotoradaru do końca miejscowości

Prowadzone będą prace związane z budową kanalizacji deszczowej, prace brukarskie, a w konsekwencji prace nawierzchniowe bitumiczne.
Wykonawca sukcesywnie będzie budować wjazdy do posesji, po prawej i lewej stronie drogi, zaczynając od strony Krosna Odrzańskiego.
Prace powinny zakończyć się w czerwcu, choć terminy mogą ulec zmianie (red.).