SŁUBICE Rusza projekt e-zdrowie

Wielkie pieniądze na informatyzację

Zapowiadają się duże udogodnienia dla pacjentów

Szybki dostęp do dokumentacji medycznej, możliwość konsultacji telemedycznej wyników, stałego dostępu do danych na temat diagnostyki i leczenia oraz sprawny przepływ informacji na linii pacjent-lekarz. To i wiele więcej, już niedługo będzie możliwe, dzięki wprowadzeniu w słubickim szpitalu systemu e-zdrowie.

Inwestycja zostanie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 9 marca w Urzędzie Marszałkowskim prezes Małgorzata Krasowska-Marczyk podpisała umowę na dofinansowanie projektu, którego wartość to ponad 3 mln zł, z czego około 2,5 mln zł stanowić będzie wsparcie z Unii Europejskiej.
Najważniejszym jego celem jest utworzenie platformy dla mieszkańców powiatu słubickiego i pacjentów pochodzących z innych terenów, która będzie realizowała e-usługi. Dzięki temu będziemy mieli możliwość korzystania z elektronicznej rejestracji wizyt do specjalistów, korzystania z e-recept lub skierowań na badania, załatwienia spraw administracyjnych przez internet oraz możliwość stałego dostępu do danych na temat swojego leczenia, w tym także zdalnego dostępu do wyników badań. Elektroniczna dokumentacja medyczna ułatwi monitorowanie postępów w leczeniu.
– To była długa i trudna walka o to dofinansowanie. Na szczęście zakończona sukcesem, warto dodać, że nasz projekt znalazł się na pierwszym miejscu. Dzięki temu przeskoczymy wszystkie zaległości, które mieliśmy w ciągu ostatnich lat i zaczniemy gonić najlepszych – mówi Małgorzata Krasowska-Marczyk, prezes słubickiego szpitala. – Informatyzacja służby zdrowia i wprowadzanie w coraz większym zakresie elektronicznych usług medycznych to działania, które w znaczący sposób polepszą komfort życia pacjentów w powiecie słubickim – cieszy się z kolei starosta Marcin Jabłoński (red.).