RZEPIN Czy wyląduje u nas „OSA”?

Plan rekreacyjny coraz bliżej

Fani aktywnego wypoczynku i spędzania czasu na świeżym powietrzu mogą już zacierać ręce. Gmina stara się o dofinansowanie w rządowym programie budowy Otwartych Stref Aktywności, w skrócie OSA

Czym mają być osy? Będą to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku składające się z siłowni zewnętrznych, sprawnościowego placu zabaw dla dzieci, strefy relaksu i gier, a wszystko to w zieleni. Miejsce ma integrować ludzi w różnym wieku i zachęcać ich do aktywności. Sprzyjać rekreacji całych rodzin.
Dofinansowaniem w ramach programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych: podstawowym i rozszerzonym.
Gmina Rzepin złożyła wniosek na wariant rozszerzony. OSA została zaplanowana przy ulicy Dworcowej, na terenie zielonym, pomiędzy mieszkalnymi blokami nr 35 i 37. Powstać tam może siłownia zewnętrzna, plac zabaw dla dzieci, na którym znajdą się urządzenia rozwijające motorykę, oraz strefa rekreacyjna. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na maj (red.).