ROZMOWA W Collegium Polonicum rusza liceum uniwersyteckie

Rozwój indywidualny najważniejszy!

Z dr. Janem Zgrzywą, pełniącym obowiązki dyrektora Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Collegium Polonicum, rozmawia Robert Włodek

Robert Włodek: We wrześniu w Collegium Polonicum rusza liceum uniwersyteckie..
Jan Zgrzywa: Tak, jeśli oczywiście pojawią się chętni do nauki w takiej szkole.
R.W. Ile klas planują Państwo uruchomić?
J.Z. Możemy zorganizować maksymalnie trzy oddziały. Zdecydowaliśmy się na klasy profilowane od początku: matematyczno-fizyczną, humanistyczną i biologiczno-chemiczną. Te kierunki tworzymy pod patronatem wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
R.W. Czyli nauczycielami w tworzonym właśnie liceum będą wykładowcy UAM?
J.Z. W dużej części tak. Staraliśmy się dobrać taką kadrę, która jest świetna w pracy akademickiej, ale także w nauczaniu młodzieży szkolnej.
R.W. Rozumiem, że Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące będzie stawiać na naukę języków obcych…
J.Z. Zwykle w szkołach ponadgimnzjalnych uczy się jednego języka obcego na poziomie rozszerzonym. My będziemy uczyć dwóch: niemieckiego i angielskiego. Także godzin nauczania języków obcych będzie naprawdę sporo. Dodatkowo chcemy oferować zajęcia fakultatywne z naszymi lektorami.
R.W. Czym nowa szkoła będzie się wyróżniać na tle publicznych placówek oświatowych?
J.Z. Chcemy zaproponować, by każdy uczeń miał swojego mentora, takiego mistrza, opiekuna dydaktycznego, którego można by porównać do roli promotora dla studentów.
Nie możemy zapomnieć o doskonałym wyposażeniu Collegium Polocnium. Mamy świetne laboratoria, chemiczne i biologiczne. Będziemy mieć także pracownię fizyczną. Mamy przecież wykładowców uniwersyteckich, którzy cały czas pracują w tych laboratoriach. Dodatkowo ogromna biblioteka, z której uczniowie będą mogli korzystać w każdej chwili.
Planujemy nawiązać współpracę z Karl Liebknecht Gymnasium we Frankfurcie. Chcielibyśmy zachęcić uczniów do wolontariatu… Także pomysłów jest sporo.
Czyli pasja, świetna atmosfera i tradycja uniwersytetu. Chcemy, by uczniowie rozwijali się indywidualnie, żeby rozwijali swoje pasje.
R.W. Do kogo kierują Państwo ofertę nowego liceum?
J.Z. Do wszystkich absolwentów szkół gimnazjalnych z okolicy, zwłaszcza do tej młodzieży, która szuka szkoły poza Słubicami.
R.W. Nie mogę o to nie zapytać. Czy Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące będzie konkurencją dla słubickiego ogólniaka?
J.Z. Zapewne tak, ale trzeba pamiętać o tym, że każda szkoła jest inna. Liceum im. Herberta ma swoją specyfikę, dzięki której w dalszym ciągu będzie atrakcyjne dla wielu uczniów. My będziemy mieli inną specyfikę. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy współpracowali.
R.W. Dziękuję serdecznie za rozmowę.