KRZESZYCE Święto Żołnierzy Wyklętych

Pamiętamy o bohaterach

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Uroczystości były współorganizowane przez gminę Krzeszyce i Komitet Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości w powiecie sulęcińskim. Podniosłego charakteru uroczystościom nadała wojskowa asysta honorowa 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.
Obchody rozpoczęto mszą w krzeszyckim kościele, po niej nastąpił uroczysty przemarsz na plac, gdzie nastąpiło złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem Danuty Siedzikówny „Inki”. Następnie uroczystości przeniosły się do Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa, gdzie odbyła się część artystyczna. Składała się z występu Chóru ,,Biały Orzeł” z Sulęcina i wystąpienia Jarosława Palickiego– szefa biura edukacji publicznej oddziału IPN w Szczecinie.
Pomimo siarczystego mrozu w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele: rządu, władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych, włodarze ościennych gmin, komendanci służb mundurowych, radni, dyrektorzy wraz z delegacjami uczniów z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie oraz Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Krzeszycach, przedstawiciele Klubu Gazety Polskiej w Sulęcinie, a także Przedstawiciel Pionu Edukacji IPN oddziału w Szczecinie oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy (red.).