CYBINKA Ucieszą się starsi mieszkańcy

Dofinansowanie dla Klubu Senior +

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Senior+” w kwocie ponad 23 tys. zł

W roku ubiegłym w ramach Programu Wieloletniego Senior + Cybinka dostała prawie 130 tys. na utworzenie tej placówki. Działający od początku tego roku Klub cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród seniorów. Na dziesięć wyznaczonych miejsc w placówce złożonych zostało już prawie 70 deklaracji uczestników.
Jest to miejsce, które pozwala osobom po 60 roku życia spotkać się i miło spędzić czas. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu, a koordynator działań – Alicja Jankowska pomaga realizować pomysły i plany seniorów przez różne zajęcia np. kulinarne, decoupagu czy wyjazdy kulturalne (red.).