RZEPIN W urzędzie można potwierdzić profil zaufany ePUAP

Elektroniczne kontakty z administracją

Za zgodą Ministra Administracji i Cyfryzacji 18 stycznia w rzepińskim urzędzie miejskim został otwarty punkt potwierdzania profili zaufanych. Burmistrz podjął decyzję o utworzeniu punktu potwierdzającego profil zaufany, aby ułatwić mieszkańcom gminy kontakty z podmiotami publicznymi drogą elektroniczną

Koszty uruchomienia punktu zostały sfinansowane w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzyca”, współfinansowanego ze środków RPO Lubuskie 2020.
Punkt znajduje się na piętrze urzędu miejskiego, pokój nr 14 (sekretariat) i jest otwarty w godzinach pracy magistratu.
Burmistrz Sławomir Dudzis zaprasza i zachęca do zakładania i potwierdzania profilu zaufanego oraz do aktywnego korzystania z usług e-administracji.
Profil zaufany jest to bezpłatna metoda uwierzytelniania obywateli w kontakcie z administracją publiczną za pośrednictwem portalu ePUAP. Przez ePUAP można korzystać z usług – elektronicznie, szybko, wygodnie i bezpiecznie załatwić wiele spraw w różnych urzędach, sprawdzać na bieżąco statusy spraw i wniosków, a także odbierać i wysyłać urzędową korespondencję.
Każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które jest tak samo ważne jak awizo (red.).