RZEPIN Stowarzyszenie „Słoneczko” działa już pięć lat!

Jak ten czas szybko leci!

To już pięć lat działalności Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Słoneczko”. Skromny jubileusz udało się zorganizować w świetlicy wiejskiej w Starościnie

Na spotkaniu członkowie stowarzyszenia podsumowali swoją działalność i przedstawili specjalną, jubileuszową prezentację. Były też pączki i tańce. Gościem specjalnym był burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis, który wszystkim członkom stowarzyszenia złożył życzenia oraz stwierdził, że „Słoneczko” jest najbardziej aktywnym stowarzyszeniem działającym na terenie gminy.
Dziękujemy wszystkim za okazywaną stowarzyszeniu pomoc finansową i rzeczową. Kochani – bez Waszej pomocy nic byśmy nie zrobili.
ELŻBIETA PYCH
prezes Stowarzyszenia „Słoneczko”