RZEPIN Spotkanie noworoczne Sybiraków

Zabawa i życzenia

25 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne Związku Sybiraków – koła terenowe w Rzepinie

Co roku członkowie koła spotykają się, by wspólnie podsumować miniony rok i pokolędować.
Po wspólnej modlitwie Sybiracy dzielili się opłatkiem, składając sobie oraz zaproszonym gościom – burmistrzowi Sławomirowi Dudzisowi i proboszczowi Stanisławowi Wenclowi, najserdeczniejsze życzenia, po czym razem zasiedli do noworocznego stołu (red.).