GÓRZYCA Zmieni się park wiejski

Rusza ważna inwestycja

Do końca czerwca większa część parku całkowicie się zmieni

Wszystko w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację projektu „Przebudowa parku wiejskiego w Górzycy – etap I”.

Dotychczasowe główne wejście do parku zostanie zastąpione aleją dębową. Wytyczone zostaną dwa nowe wejścia boczne, które zostaną utwardzone. Wejścia do parku zostaną wyłożone brukiem oraz założone zostaną przy nich blokady wjazdowe. Zostanie powiększona siłownia zewnętrzna, zamontowane zostaną ławki i stoły piknikowe, wokół których posadowione zostaną grille. Planowane są również nowe nasadzenia drzew i krzewów.
Pozyskana na te prace kwota ok 270 tys. zł pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010.
Wierzymy, że przebudowa parku wpłynie na lepszą integrację mieszkańców sołectwa, poprawę wizerunku miejscowości Górzyca, jak również pozwoli osobom odwiedzającym park na miłe i aktywne spędzenie czasu wolnego w gronie rodziny i przyjaciół (red.).