CYBINKA Spotkanie z mieszkańcami dotyczące remontu DK 29

Rozmawiali o przebudowie głównej drogi

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się otwarte spotkanie burmistrza Marka Kołodziejczyka z mieszkańcami ul. Słubickiej oraz Krośnieńskiej

Gmina Cybinka nie jest inwestorem remontu drogi, jednak zorganizowała spotkanie by mieszkańcy mogli omówić wątpliwości związane z wykonaniem poszczególnych elementów zaprojektowanej drogi.
W spotkaniu uczestniczyli również: sekretarz Sebastian Łukaszewicz, kierownik referatu inwestycji Monika Cieślarczyk, przedstawiciel wykonawcy kierownika budowy GDDKiA – Karol Jankowski oraz osoba pełniąca nadzór autorski – Paweł Stefańczyk.
Spotkanie rozpoczął burmistrz, przedstawiając prezentację projektu wykonawczego rozbudowy DK 29 i wyjaśniając jak będzie wyglądała droga po przebudowie. Następnie głos został oddany samym mieszkańcom, którzy mogli wyrazić swoje opinie związane z wykonaniem poszczególnych elementów zaprojektowanej drogi, zwłaszcza zjazdów do nieruchomości. Właściciele nieruchomości mogą zgłosić Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze swoje zastrzeżenia bądź uwagi w specjalnym wniosku. Gmina również zgłosi inwestorowi uwagi dotyczące nieruchomości będących jej własnością (red.).