CYBINKA Rusza Klub Senior+

Rozmawiali o planach

Za nami spotkanie organizacyjne dla seniorów, którzy zakwalifikowali się do Klubu Senior +

Pierwsza część spotkania rozpoczęła się od zwiedzenia przez seniorów placówki klubu, która mieści się przy ul. Dąbrowskiego 32 w Cybince. Następnie seniorzy udali się do sali konferencyjnej urzędu miejskiego, gdzie omówione zostały sprawy organizacyjne oraz ustalony został wstępny plan pracy na najbliższe miesiące.
W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Marek Kołodziejczyk, sekretarz Sebastian Łukaszewicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Kubiak, koordynator placówki Alicja Jankowska oraz liczna grupa seniorów.
Spotkanie było okazją, by porozmawiać o aktualnej sytuacji klubowiczów i wytyczyć kierunki działań podjętych na przyszłość (red).