CYBINKA Rozmawiali o współpracy transgranicznej

Jak zdobyć dofinansowanie

Za nami spotkanie informacyjno-szkoleniowe, podczas którego zaprezentowane zostały możliwości dotyczące współpracy transgranicznej. W szkoleniu udział wzięli pracownicy urzędu miejskiego i jednostek podległych oraz zaproszeni goście

Prowadzący szkolenie – przedstawiciele Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 – zapoznali uczestników z celami i zasadami programu. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. o tym: jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie, jaka jest wysokość dofinansowania, do kogo kierować zapytania, kto może być potencjalnym beneficjentem. Poznali także możliwości tworzenia wspólnej przestrzeni życiowej, przyrodniczej i gospodarczej po obu stronach granicy (red.).