SŁUBICE Odwołali Radę Nadzorczą

Szanujcie nasze pieniądze!

Za nami walne zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej. Przyszło ponad 130 osób

Na początku roku Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej, na której czele stał Edward Niedużak (PiS) powołała na stanowisko prezesa spółdzielni Monikę Murańkę (także z PiS). Według wielu członków spółdzielni Rada Nadzorcza nie miała do tego prawa, bo statut spółdzielni wskazuje, że prezesem może być tylko i wyłącznie członek spółdzielni. – Pierwotnym zamiarem pana Edwarda Niedużaka było postawienie na stanowisku prezesa Roberta Tomczaka. Pan Niedużak miał w obwodzie panią Monikę Murańkę. Dlatego do konkursu dopuścił osoby spoza Spółdzielni Mieszkaniowej – mówił na walnym Bogdan Dybka. Dziś dodaje: – Rada Nadzorcza już na etapie ogłaszania konkursu popełniła według mnie błąd, bo nie poinformowała, że na prezesa mogą kandydować tylko członkowie spółdzielni. Mówi o tym jasno paragraf 25 ustęp 3 statutu naszej spółdzielni – precyzuje. Ale to nie wszystko: – Błąd był także w przyjętych zasadach liczenia głosów. Ustalone przez Radę Nadzorczą zasady były według mnie niezgodne z regulaminem Rady Nadzorczej – dodaje.
Dybka sam zebrał ponad 220 podpisów potrzebnych do zorganizowania walnego zgromadzenia członków spółdzielni. Te odbyło się 10 stycznia. Spółdzielcy dowiedzieli się na nim, że dzień wcześniej Edward Niedużak podpisał z Moniką Murańką umowę o pracę, z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Padła też kwota wynagrodzenia: 6800 PLN brutto.
– To co zrobiliście, to nie tylko złamanie prawa, ale po prostu wielki skandal. Mam nadzieję, że zajmie się tym prokuratura i sąd – zwracał się do Edwarda Niedużaka prowadzący obrady Mariusz Dubacki. Część spółdzielców krzyczała: “do więzienia”.
Członkowie spółdzielni wypowiedzieli się jednoznacznie. 131 osób głosowało za odwołaniem Edwarda Niedużaka, 2 osoby były przeciw. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali odwołani.
– Jeszcze w grudniu złożyłem w słubickiej prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa Rady Nadzorczej – mówi Bogdan Dybka. W tej samej sprawie zawiadomienie złożyli: Marek Półtorak, Ryszard Bodziacki, Paweł Woch i Jacek Chmurzyński.
Nowa Rada Nadzorcza słubickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostanie wybrana 8 lutego. Zebranie odbędzie się w SMOK-u, o godzinie 18.00. Mandaty będą wydawane od godz. 17.30 (red.).