KRZESZYCE II edycja biegu „Policz się cukrzycą”

Zdrowe zawody

Bieg, po raz drugi zorganizowany w ramach WOŚP, zgromadził około stu uczestników z całego województwa

Organizatorem biegu był Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkół Samorządowych oraz UKS ŻAK z Krzeszyc.
W kategorii mężczyzn najlepszy okazał się Dominik Musztyfaga (Krzeszyce), drugie miejsce zajął Arkadiusz Blacharski (Garbicz) a trzecie Grzegorz Wybacz (Gorzów Wlkp.). Wśród pań zwyciężyła Kamila Kowalczyk (Lemierzyce), druga była Klaudia Gredka (Smogóry), a trzecie miejsce zajęła Oliwia Skórska (Krzeszyce). Najstarszym uczestnikiem biegu był Andrzej Wybacz z Gorzowa, a najmłodszą biegaczką okazała się Ines Lewandowska (także z Gorzowa).
Wśród wszystkich uczestników zostały rozlosowane nagrody. Organizatorzy dziękują Maciejowi Łucykowi, wójtowi Stanisławowi Peczkajtisowi oraz zastępcy wójta Irenie Szpulak, a także Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszycach (za zabezpieczenie trasy), Krzysztofowi Skrzypnikowi (za poprowadzenie biegu), Joannie Brach (za zabezpieczenie medyczne) oraz Marcie Buczkowskiej, Natalii i Oli Poznańskim, dyrektor ZSS Barbarze Adamskiej i Annie Rzemienieckiej, Wojciechowi Kuczyńskiemu, Damianowi Rudzińskiemu i Wiesławowi Małaczyńskiemu za wyznaczanie trasy oraz sponsorom: Zbigniewowi Rybińskiemu, Anecie Offman, Żanecie Matkowskiej i Adrianowi Czarnogreckiemu, Małgorzacie i Andrzejowi Czarneckim, Małgorzacie Janik, a także Ilonie Piaseckiej (red.).