GÓRZYCA Samochód dla potrzebujących

Nowy bus do przewozu osób niepełnosprawnych

Pod koniec grudnia zeszłego roku w siedzibie firmy Motorpol odbyło się przekazanie gminie Górzyca nowego dziewięcioosobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Bus został zakupiony w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Koszt jego zakupu to niemal 115,5 tys. zł brutto, z czego gmina Górzyca otrzyma refundację w wysokości ponad 69 tys. zł.
Nowy bus będzie służył do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Górzycy (red.).