CYBINKA Zespół Ratownictwa Medycznego uratowany

Karetka zostaje!

Petycja mieszkańców i działania burmistrza spowodowały, że Lubuski Urząd Wojewódzki uwzględnił w aktualizacji Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa lubuskiego, karetkę z zespołem medycznym w Cybince, na czas nieokreślony

To świetna informacja dla wszystkich mieszkańców gminy. Poprzednia aktualizacja zakładała przeniesienie ZRM z Cybinki do Torzymia, co stanowiłoby bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Czas dotarcia karetki do miejscowości: Krzesin, Rąpice, Mielesznica, Tawęcin czy Kłopot mógłby spowodować sytuację, w której zmniejszy się szansa na przeżycie pacjenta wymagającego natychmiastowej pomocy.
Ponadto ZRM z Cybinki często zostaje zadysponowany do przewozu pacjenta z miejsca zdarzenia do ośrodka specjalistycznego w Gorzowie lub Zielonej Górze. Pozostawienie ZRM w Cybince daje o wiele większe poczucie bezpieczeństwa, o czym wypowiedzieli się mieszkańcy całej gminy, składając petycję za pośrednictwem burmistrza Cybinki do wojewody lubuskiego.
Zespół ratowników medycznych stacjonujących w Cybince cieszy się bardzo dobrą opinią wśród mieszkańców gminy. Mieszkańcy wspólnymi siłami uratowali coś, co dobrze działa i niesie pomoc w chwilach zagrożenia życia (red.).