CYBINKA Nowa szkoła oficjalnie otwarta!

Największa inwestycja gminy

18 grudnia odbyło się oficjalne otwarcie wybudowanego właśnie budynku szkoły w Cybince

Była to doniosła uroczystość dla całej społeczności. Szkoła Podstawowa to nowoczesny i kompleksowy obiekt, który stanowi największą inwestycję gminy. Realizacja tego przedsięwzięcia trwała ponad trzy lata i kosztowała ponad 8 mln zł.
Budowa szkoły zaplanowana i zrealizowana została z zaciągniętych na ten cel kredytów długoterminowych. Dopiero na ostatni etap, obejmujący wyposażenie i zagospodarowanie terenu, gmina pozyskała dotację w wysokości około 700 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa. Ogromne podziękowania należą się zatem wszystkim mieszkańcom gminy za sfinansowanie tej inwestycji oraz za zrozumienie przesunięcia w czasie innych niezbędnych dla mieszkańców zadań inwestycyjnych.
Pierwsza część uroczystości odbyła się w hali sportowej Zespołu Szkół w Cybince. W wydarzeniu udział wzięli m. in. burmistrz Marek Kołodziejczyk, sekretarz Sebastian Łukaszewicz, przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Śliwińska, dyrektor szkoły Wioletta Łozowska, grono pedagogiczne Zespołu Szkół, zaproszeni goście oraz rodzice i uczniowie.
W dalszej części uroczystości mogliśmy podziwiać przygotowane na wysokim poziomie występy artystyczne dzieci z Zespołu Szkół w Cybince.

– Chciałbym złożyć podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w cały proces inwestycyjny. Wielkie ukłony należą się wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego obiektu. Niech nowa szkoła służy naszym dzieciom, bo inwestycja w dzieci i młodzież to najlepsza lokata – mówił burmistrz Marek Kołodziejczyk, dziękując wszystkim zaangażowanym w realizację budowy szkoły i osobom zaproszonym na jej otwarcie
Po części oficjalnej goście udali się do budynku nowej szkoły. Tam odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali: burmistrz, dyrektor szkoły oraz przedstawiciel zespołu uczniowskiego. Nową szkołę poświęcił proboszcz ks. Piotr Kępka.
Na koniec dyrektor zaprosiła wszystkich do zwiedzenia budynku i na słodki poczęstunek (red.).