CYBINKA Kolejny remont drogi zakończony

Modernizacja dzięki współpracy

Droga gminna przy zakładzie Gemo jest już po remoncie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 300 tys. złotych, przy wkładzie gminy w wysokości 100 tys. i ponad 200 tys. przekazanym przez zakład Gemo

W ramach robót wykonano utwardzenie terenu o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, zmodernizowano nawierzchnię betonową i istniejącą asfaltową, tworząc jednolitą nawierzchnię na całym odcinku.
Inwestycja została wykonana w ramach porozumienia zawartego pomiędzy gminą Cybinka, a Zakładem Metalowym Gemo Sp. z o.o. Zrealizowana modernizacja drogi zwiększy komfort jazdy oraz wpłynie na poprawę wizerunku zakładu, który współpracuje z kontrahentami z Polski i z zagranicy. Remont nawierzchni poprawi również bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, szczególnie pracujących tam mieszkańców gminy (red.).