SŁUBICE Za nami kolejna edycja Targów Edukacji i Pracy

Szukali swojej drogi kariery

Ósma już edycja targów znów cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród młodzieży z regionu. Wzięło w nich udział ponad 50 wystawców i 700 uczniów

Targi skierowane były do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, planującej swoją dalszą drogę edukacji oraz studentów i absolwentów planujących dalsze kształcenie, czy wchodzących na rynek pracy oraz do młodzieży bezrobotnej i poszukującej pracy, jak również wszystkich zainteresowanych planowaniem swojej edukacji oraz kariery zawodowej.
W ich trakcie zwiedzający mieli okazję bezpośredniego spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych, doradcami zawodowymi oraz przedstawicielami firm. Oferta targowa skierowana została przede wszystkim do osób młodych, zarówno uczących się, jak i tych poszukujących możliwości dalszego kształcenia i zatrudnienia. Najważniejszym elementem targów była prezentacja ofert kierunków kształcenia, poszukiwanych na rynku zawodów oraz prezentacja pracodawców i ich oferty dostępnych miejsc pracy.
Sporym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty, m.in. z zakresu: rozwoju osobistego, języka polskiego i języków obcych, prowadzone przez wykładowców i studentów Collegium Polonicum oraz przedstawicieli firm i instytucji rynku pracy.
Organizatorami targów byli: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Collegium Polonicum w Słubicach, Starostwo Powiatowe, Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze/Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Słubicach oraz Fundacja na rzecz Collegium Polonicum (UAM, red.).