SŁUBICE Polsko-niemieckie spotkanie

Historyczna wycieczka do Berlina

Grupa słubickich licealistów, pod opieką nauczycielki historii Stanisławy Nowak oraz koordynatora współpracy polsko-niemieckiej Doroty Rutki, wzięła udział w niecodziennej lekcji, przygotowanej przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

Pracownicy naukowi placówki: prof. dr hab. R. Traba, prof. dr hab. I. Kąkolewski oraz dr D. Pick przedstawili uczniom Centrum Badań Historycznych w Berlinie, które jest jedyną placówką zagraniczną Polskiej Akademii Nauk, prowadzącą własną działalność naukowo-badawczą.
Naukowcy opowiedzieli o najnowszych polsko-niemieckich projektach dydaktycznych prowadzonych przez centrum. Uczniowie i nauczyciele mieli okazję zapoznać się z pierwszym wydaniem wspólnego, polsko-niemieckiego podręcznika do historii.
Uczniowie mieli również niecodzienną okazję zapoznania się z działalnością Instytutu Polskiego w Berlinie, promującego kulturę polską na obczyźnie, a także zwiedzenia historycznych miejsc Berlina z dr D. Pickiem, który każde z nich okrasił interesującym komentarzem.
Na zakończenie cała grupa wzięła udział w dyskusji panelowej związanej z wydaniem finalnego tomu „20 Polsko-Niemieckich Miejsc Pamięci”.
Spotkania te były niecodzienną okazją poznania polskich naukowców, polskich instytucji naukowych i kulturalnych promujących naukę i kulturę polską w Berlinie, rozwijających współpracę z naukowcami z Niemiec oraz innych krajów Europy.
Grupa uczniów i nauczycieli została również obdarowana kilkoma wydawnictwami Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie: „My Berlińczycy”, „Polnisches Berlin” oraz wspomnianymi podręcznikami do nauki historii w języku polskim i niemieckim, o które wzbogaci się szkolna biblioteka, i z których będą mogli korzystać nauczyciele i uczniowie liceum.
DOROTA RUTKA