SŁUBICE Nie zapominamy o naszych seniorach

Duchem ciągle młodzi…

Przy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Słubicach od lat aktywnie działa Sekcja Emerytów i Rencistów, której przewodniczącą jest Krystyna Kiba. Jednym z głównych zadań organizacji jest pomaganie starszym koleżankom i kolegom w trudnych sytuacjach życiowych

Wraz z czynnie pracującymi nauczycielami Sekcja organizuje wiele spotkań integracyjnych, imprez sportowych oraz kulturalnych. Cieszymy się, że w naszych działaniach zawsze możemy liczyć na współpracę i pomoc zarządu oraz prezes słubickiego ZNP Weroniki Bursztynowicz.
W październiku odbyło się spotkanie członków SEiR z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Były drobne upominki, kartki okolicznościowe i poczęstunek. Oprócz serdecznych życzeń dla wszystkich od koleżanek Weroniki i Krystyny, szczególnie miłym akcentem było uhonorowanie najstarszych członków ZNP.
Życzenia wielu jeszcze lat w zdrowiu i wszelkiej pomyślności otrzymali: Adam Soplica (który w tym roku ukończył 90 lat), Genowefa Dąbrowska, Aniela Brzozowska, Irena Zaporowska i Irena Łukaszewicz, a wszyscy z tej okazji odśpiewaliśmy Jubilatom „100 i więcej lat życia…”
Dzięki życzliwości przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Olejniczaka mogliśmy, prócz życzeń i kwiatów, wręczyć każdemu z jubilatów drobny upominek. Za pomoc serdecznie dziękujemy,
Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. W słubickiej „nauczycielskiej” rodzinie, wbrew znanemu porzekadłu, mówimy: „starość to też może być radość”.
JOLANTA PAWEŁKIEWICZ