RZEPIN Wszystko z myślą o mieszkańcach

Takich inwestycji jeszcze nie było

Gmina Rzepin otrzymała rekordowe w historii dofinansowanie. To około 30 mln zł

O tym, że gmina Rzepin planuje inwestycje związane z rewitalizacją Starego Miasta pisaliśmy już w poprzednim wydaniu. Przypominamy jednak, że Stary Rynek zmieni się nie do poznania – powstanie tu nowoczesne miejsce rozrywki dla dzieci i młodzieży, zostanie zamontowana podświetlana fontanna, przebudowane zostaną chodniki i drogi, staną nowe latarnie uliczne. W planach jest także wydzielenie kilkadziesięciu nowych miejsc parkingowych.
Dziś warto dodać, że przebudowie ulegnie także teren przy Dworcu Kolejowym, gdzie powstaną: rondo, monitorowany parking, nowe chodniki i jezdnia asfaltowa, uporządkowany zostanie także skwer przy zabytkowej lokomotywie.
Gmina planuje także nową ścieżkę rowerową z Rzepina do Gajca oraz pieszo-rowerową wokół Jeziora Długiego (tzw. Poznańskiego).
Rzepin otrzymał najwyższe w województwie lubuskim dofinansowanie – ponad 6,4 mln zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej z przeznaczeniem na budowę kanalizacji, wodociągu i oczyszczalni ścieków w Kowalowie oraz rozbudowę kanalizacji i wodociągu na ul. Kilińskiego, Łąkowej, Ogrodowej i Partyzanckiej. Łączny koszt inwestycji to ok. 12,5 mln zł.
Ale władze miasta nie spoczywają na laurach i złożony został już kolejny wniosek – o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Drzeńsku, a gmina przystąpiła do realizacji budowy ujęcia wody przy ul. Puszczy Rzepińskiej.
W najbliższym czasie zapaść ma także decyzja o dofinansowaniu budowy żłobka przy Przedszkolu Samorządowym „Jarzębinka” w Rzepinie dla około 30 dzieci. W planach jest również pozyskanie funduszy na odnawialne źródła energii, budowę ośrodka edukacji przyrodniczej w Starościnie oraz rewitalizację terenów nad rzeką Ilanka w Rzepinie.
Z takiego obrotu sprawy bardzo zadowolony jest burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis. Gmina w przyszłym roku na wszystkie inwestycje ma w planach wydać ok. 30 mln zł (red.).