RZEPIN V Dzień Osoby Niepełnosprawnej

Niepełnosprawni zagrali nutami duszy

„Muzyka nam w duszy gra” – i zagrała! Ponad 200 osób, w tym Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Słoneczko” zebrało się w sali Miejskiego Domu Kultury, aby wspólnie świętować V Rzepiński Dzień Osoby Niepełnosprawnej

Hasło tegorocznego dnia nawiązuje do tego, co działo się na scenie. Organizatorzy – Stowarzyszenie „Słoneczko” – zaprosili gwiazdy, które wystąpiły na scenie Domu Kultury. Zaśpiewała Sylwia Pogwizd – niewidoma wokalistka znana z wielu programów wokalno-muzycznych. Na ludowo pożegnał uczestników zespół śpiewaczy „Dąbrowszczanka” z Dąbrówki Wielkopolskiej. Wystąpili także uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach, członkowie „Słoneczka” oraz uczniowie z ogniska muzycznego przy Zespole Szkół w Rzepinie.
Swoją liryczną twórczość zaprezentował Jan Rzeszutek – członek Stowarzyszenia, którego poruszające wiersze przedstawiły uczennice Zespołu Szkół w Rzepinie.
Przy okazji święta można było zobaczyć niedawno otwartą wystawę niepełnosprawnego artysty-malarza Mariusza Mączki z Dobiegniewa, który maluje ustami.
Warto dodać, że pozdrowienia wideo dla uczestników przesłały wybitne aktorki, którym los osób niepełnosprawnych nie jest obojętny – Anna Dymna (Fundacja „Mimo Wszystko”) i Joanna Brodzik (Fundacja „Opiekun Serca”).
W tegorocznych obchodach udział wzięli m.in. burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis oraz sekretarz gminy Halina Kuźmińska. Burmistrz w swoim wystąpieniu podziękował Stowarzyszeniu „Słoneczko” za zaangażowanie, trud i włożoną pracę na rzecz osób potrzebujących, a na ręce prezes Elżbiety Pych wręczył kwiaty oraz upominek.
Wydarzenie zostało sfinansowanie ze środków Stowarzyszenia „Słoneczko” oraz gminy Rzepin (red.).