RZEPIN Uroczyste ślubowanie przed ratuszem

Długo oczekiwana chwila

Na Placu Ratuszowym odbyło się ślubowanie I klasy wojskowej Liceum Ogólnokształcącego

Uroczystości rozpoczęły się mszą w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie, którą celebrował biskup Stefan Regmunt. Po nabożeństwie wszyscy udali się na plac przed ratuszem, na którym rozpoczął się uroczysty apel z wojskowym ślubowaniem.
Swoją obecnością mundurowych uczniów zaszczycili: dyrektor biura ds. proobronnych w Ministerstwie Obrony Narodowej Waldemar Zubek, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych generał dywizji Jarosław Mika, wojewoda Władysław Dajczak oraz przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, a przede wszystkim rodziny, najbliżsi i przyjaciele uczniów oraz licznie zebrani mieszkańcy miasta. Gospodarzem uroczystości był burmistrz Sławomir Dudzis.
Uroczystość uświetniła asysta honorowa wystawiona przez 17 Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną – współorganizatora ślubowania oraz Orkiestra Wojskowa z Żagania pod dowództwem st. chor. szt. Adama Dudzika.
Ślubowanie rozpoczęto złożeniem meldunku gen. dyw. Jarosławowi Mice o gotowości do uroczystości. Następnie wszystkich zebranych powitała dyrektor szkoły Ewa Winiarczyk, dziękując jednocześnie wszystkim tym, którzy stworzyli warunki sprzyjające rozwojowi placówki szkolnej. Szczególne podziękowania złożone zostały na ręce dowódcy generalnego RSZ, burmistrza Rzepina oraz dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.
Wychowawczyni klasy wojskowej Anna Mieczkowska odczytała zarządzenie w sprawie nadania tytułu kadeta uczniom I klasy wojskowej Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Rzepinie.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania przez trzydziestu uczniów klasy mundurowej. Część z nic dostąpiła wyróżnienia, jakim było złożenie ślubowania na sztandar szkoły. Aktu uroczystego ślubowania dokonał gen. dyw. Jarosław Mika.
Po akcie ślubowania i błogosławieństwie udzielonym przez biskupa Stefana Regmunta głos zabrali zaproszeni goście. W imieniu uczniów składających ślubowanie przemawiał Hubert Rudnicki.
Elementem kończącym całą uroczystość była defilada pododdziałów 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza oraz kadetów klasy wojskowej. Można było także obejrzeć przygotowany specjalnie na tę uroczystość statyczny pokaz wojskowego sprzętu bojowego (red.).