RZEPIN Teatrzyki profilaktyczne

Przede wszystkim profilaktyka

Za nami XIII Gminny konkurs na najlepszy teatrzyk profilaktyczny pn. WARTOŚĆ WARTOŚCI

W sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury odbył się XIII Gminny konkurs na “najlepszy teatrzyk profilaktyczny”. Organizatorami konkursu byli: Urząd Miejski w Rzepinie, Zespół Szkół w Kowalowie oraz Miejski Dom Kultury w Rzepinie. W tym roku konkurs odbył się pod hasłem: WARTOŚĆ WARTOŚCI.
Jego celem było m.in. promowanie alternatywnych działań w zakresie profilaktyki, ukazanie konieczności posiadania pozytywnego systemu wartości, wzbudzanie pozytywnych emocji, podniesienie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń, jakie niosą za sobą uzależnienia oraz wskazanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, a także integracja grupy klasowej.
W konkursie uczestniczyła młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich. Każda z grup swoją grą, słowem, muzyką i gestem przekazała najważniejsze treści profilaktyczne.
W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła klasa III B z Gimnazjum w Kowalowie, druga była klana II A, także z Gimnazjum w Kowalowie, a trzecia klasa II A z Gimnazjum w Rzepinie.
Z kolei w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła klasa I A rzepińskiego liceum, druga była grupa internacka z Technikum Leśnego w Starościnie, a trzecia klasa I Technikum Leśnego w Starościnie.
Nagrody dla zwycięskich klas zostały ufundowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Dyrektorom placówek, pedagogom oraz nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie i owocną współpracę przy realizacji tego przedsięwzięcia.
Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje (red.).