RZEPIN Będzie więcej wody dobrej jakości!

Dla bezpieczeństwa mieszkańców

Gmina przystąpiła do realizacji nowego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ujęcia wody przy ul. Puszczy Rzepińskiej

Będzie to studnia zabezpieczająca obecne ujęcie wody podziemnej, dzięki której w przypadku awarii tej głównej, zastępcza zapewni ciągłość dostawy wody. Ujęcie będzie miało głębokość 75 m i wydajności ok. 40 m³/h. Wykonane zostanie metodą udarowo-okrętną.
Celem inwestycji jest poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom oraz zabezpieczenie ciągłości jej dostaw.
Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych gminy Rzepin (red.).