KRZESZYCE Świętujemy jubileusz

Bądźcie dumni z patrona!

Na uroczystości przyjechał Władysław Kosiniak-Kamysz

Właśnie minęło trzydzieści lat od dnia, w którym w budynku szkoły podstawowej w Krzeszycach, świeżo oddanym do użytku, odbyła się uroczystość nadania jej imienia i wręczenia sztandaru. Placówka otrzymała imię wielkiego patrioty, działacza ludowego Wincentego Witosa i obdarowana została, ufundowanym przez całą społeczność gminy, sztandarem. Było to dla nas wszystkich ogromne przeżycie.
Od tamtego dnia, czyli przez ponad trzydzieści lat szkoła nasza z godnością nosi imię Wincentego Witosa i posiada swój sztandar. Postać patrona jest obecna w codziennej pracy szkoły, a sztandar towarzyszy nam przy wszystkich szkolnych uroczystościach.
Sztandar to dla nas ważny symbol jednoczący naszą szkolną społeczność uczniów, nauczycieli i rodziców wyznających w życiu podobne zasady, kierujących się w postępowaniu podobnymi wartościami. Symbolizuje wszystko to, czym kierował się w swym życiu i działaniu Wincenty Witos: prawdę, wytężoną pracę, wytrwałość, szacunek dla tradycji, patriotyzm, wolność, sprawiedliwość, odpowiedzialność. Wartości te, jak cegiełki w murze, tworzą nasz system wartości. Są dla nas wszystkich drogowskazem w działaniu.
Od trzydziestu lat staramy się wszyscy – nauczyciele i wychowawcy – wyposażyć naszych uczniów w te cechy charakteru, które podziwiamy u naszego patrona. Działamy w myśl słów Wincentego Witosa, który mówił: „jeżeli za słowami nie idą fakty, to największe słowa nie zdadzą się na nic”. Pamiętamy też, że „zwycięstwo i przyszłość należeć mogą i będą do ludzi mądrych, silnych i wytrwałych”.
Dzisiaj, po trzydziestu latach od tamtego dnia, postanowiliśmy w sposób równie uroczysty jak wówczas, zdać sprawozdanie z pracy pod patronatem Wincentego Witosa, z realizacji jego zaleceń i wskazówek, wcielania w życie jego ideałów.
Uroczystość z okazji XXX rocznicy nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru odbyła się 18. listopada 2017 roku w budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Krzeszycach.
W uroczystości udział wzięło wielu znamienitych gości, m.in.: Władysław Kosiniak-Kamysz – prezes Zarządu Głównego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stanisław Tomczyszyn i Romuald Gawlik – wicemarszałkowie województwa lubuskiego, władze samorządowe powiatu sulęcińskiego: Tadeusz Dąbroś – przewodniczący Rady Powiatu i Adam Babiński – starosta sulęciński, przedstawiciele radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego i Rady Powiatu w Sulęcinie, Anita Pakulska – wizytator Kuratorium Oświaty, władze samorządowe gminy z Stanisławem Peczkajtisem – wójtem gminy Krzeszyce, przedstawiciele lubuskich organizacji PSL.
Na uroczystość zaprosiliśmy także wszystkich członków Komitetu Fundacji Sztandaru sprzed trzydziestu lat, wszystkich przewodniczących komitetów rodzicielskich, a później rad rodziców, którzy w minionym trzydziestoleciu wspierali szkołę w procesie wychowawczym, wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi, którzy na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat pracowali w szkole.
Byli też z nami przedstawiciele organizacji społecznych, instytucji gminnych oraz zakładów pracy, z którymi szkoła na co dzień współpracuje.
Podczas jubileuszowej akademii uczniowie zaprezentowali postać patrona, cytując jego słowa, przedstawili czasy, w których żył, malując obraz dawnej wsi słowami poetów.
Wszystkich gości powitał Stanisław Peczkajtis. – Dziękuję Wam za obecność, szczególnie prezesowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Dziękuję także obecnym tu wicemarszałkom województwa. Dzięki ich wsparciu i przychylności możemy podpisać umowy na trzy projekty, które warte są 3 mln – cieszył się wójt Krzeszyc.
Głos zabrał także Władysław Kosiniak-Kamysz. – Zaledwie dwa dni temu, u grobu waszego patrona, Wincentego Witosa, zainaugurowaliśmy świętowanie stulecia niepodległości Polski. A dziś jestem już w waszej szkole, która nosi jego imię. Dziękuję wam za to, że 30 lat temu postanowiliście uczcić imię wielkiego bohatera polskiej wolności – mówił szef Polskiego Stronnictwa Ludowego. – Niech dorobek patrona waszej szkoły będzie drogowskazem dla młodzieży. Słowa Wincentego Witosa są przecież wciąż aktualne. Testament premiera polskiej wolności wciąż jest aktualny – dodał. Zwrócił się też do zgromadzonych na sali uczniów. – Bądźcie dumni z tego, czyje imię nosi wasza szkoła. Bądźcie dumni ze sztandaru. I z tą dumą idźcie przez całe życie – prosił Władysław Kosiniak-Kamysz.
Po akademii goście zostali zaproszeni do obejrzenia wystaw tematycznych prezentujących działania, dorobek i osiągnięcia uczniów i szkoły.
BARBARA ADAMSKA