GÓRZYCA Wzruszająca akademia

Dla pamięci bohaterów

Każdy z nas wie, jak ważny dla Polaków jest Dzień 11 listopada

Pamiętamy o tych, którzy oddali życie za Ojczyznę, bronili jej dzielnie, walcząc w każdej sekundzie o przetrwanie, tracąc jednocześnie swoich przyjaciół, znajomych i całe rodziny.

Z okazji Święta Niepodległości uczniowie klasy pierwszej i drugiej szkoły podstawowej pod opieką Anny Wasilewskiej i Aleksandry Murawskiej oraz wolontariusze z gimnazjum pod opieką Katarzyny Grundo a także sami seniorzy, przygotowali wzruszającą akademię dla mieszkańców gminy. Przypomnieli o żołnierzach poległych za ojczyznę i o tym, że powinniśmy do ich bohaterstwa podchodzić z szacunkiem.
Filmy, recytowane wiersze i pieśni patriotyczne przeniosły obecnych w czasy wielkich zrywów niepodległościowych i skłoniły do refleksji.
Jak zawsze, mieszkańcy wsi i uczniowie, zostali bardzo mile ugoszczeni przez członków Klubu Seniora (red.).