GÓRZYCA Aktywizowali seniorów

Podziękowań nie było końca

Za nami uroczyste podsumowanie projektu „Podaj rękę, podaj rękę zbudujemy nową więź – aktywny Senior”

W spotkaniu uczestniczyli: wójt Robert Stolarski, prezes Stowarzyszenia Humanitas Joanna Maczulis, wiceprezes Agnieszka Pilarska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Edyta Danicka, proboszcz ks. Czesław Grzelak, radne: Maria Urban i Maria Syktus, sołtysi: Anna Kuzioła, Ryszard Cieślak i Czesław Hołubowicz, trenerzy zajęć, a przede wszystkim wszyscy seniorzy uczestniczący w projekcie.
Wójt podziękował wszystkim osobom, które były bezpośrednio zaangażowane w projekt, jak również docenił seniorów za aktywne uczestnictwo w zajęciach. Seniorzy również przygotowali podziękowania i upominki dla osób odpowiedzialnych za nadzór i organizację działań projektowych.
Projekt realizowany był od początku marca przez Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Humanitas dzięki otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotacji w ramach Rządowego Programu ma rzecz Aktywności Społecznej osób starszych na lata 2014-2020.
Wzięło w nim łącznie około 80 seniorów w wieku 60+ z terenu pięciu miejscowości: Górzyca, Czarnów, Żabice, Pamięcin i Laski Lubuskie. Przez ostatnie kilka miesięcy uczestniczyli oni w zajęciach m.in. gimnastyki, kulinarnych, artystycznych, edukacyjno-profilaktycznych oraz w warsztatach z psychologiem, dietetykiem czy ratownikiem medycznym. Ponad 40 osobowa grupa seniorów uczestniczyła w pięciodniowym wyjeździe do Międzyzdrojów. Utworzono również grupę wolontariuszy, którzy zostali skierowani do pomocy osobom starszym, mającym problem z poruszaniem się, jak również osobom samotnym w celu pomocy w życiu codziennym (zakupy, opłaty, przyniesienie drzewa, węgla, rozmowa przy szklance herbaty). Ponadto w górzyckim parku zamontowano kilka nowych urządzeń siłowni zewnętrznej z myślą o osobach starszych.
Serdeczne podziękowania kierujemy dla Edyty Danickiej oraz pań z Klubu Seniora w Górzycy za przygotowanie pysznego poczęstunku, a paniom z sołectw Czarnów, Żabice, Pamięcin i Laski Lubuskie za upieczenie ciast (red.).