CYBINKA Wielki sukces gminy!

Będą nowe stacje uzdatniania wody

Długo wyczekiwane przez mieszkańców Rąpic i Radzikowa inwestycje polegające na budowie nowych stacji uzdatniania wody zostaną zrealizowane i dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Do gminy Cybinka na realizacje projektu pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzików, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rąpice w gminie Cybinka” ze środków unijnych trafi ponad 1,3 mln zł. Umowę na realizację projektu podpisał prezes ZUK Cybinka Sp. z o.o. Patryk Rudziński z wicemarszałkiem województwa lubuskiego Stanisławem Tomczyszynem oraz dyrektorem departamentu programów rozwoju obszarów wiejskich – Józefem Giemzą.
Zadanie realizowane przez ZUK Cybinka Sp. z o.o. ma na celu poprawę dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej oraz wzrost jakości gospodarki wodno-ściekowej w gminie Cybinka poprzez wykonanie dwóch stacji uzdatniania wody w Radzikowie i Rąpicach oraz poprzez budowę oczyszczalni ścieków dla budynku przedszkola w miejscowości Rąpice. Jest to kolejny projekt realizowany na terenie gminy Cybinka wpływający bezpośrednio na poprawę infrastruktury wodno-ściekowej, który realizuje cele przyjęte w Strategii Rozwoju Gminy Cybinka na lata 2016-2022 (red.).