CYBINKA Powstały piękne kosze

Warsztaty plecionkarskie

W MGOK Cybinka odbyły się warsztaty z plecionkarstwa

Ich uczestnicy pod okiem instruktora uczyli się jak pleść kosze z wikliny. Efekty z pięciu godzin pracy ręcznej dały dużo satysfakcji, a także chęci do dalszego wyplatania tą tradycyjną metodą (red.).