CYBINKA Podsumowanie remontów w Zespole Szkół w Cybince i Białkowie

Ważne inwestycje

Prawie 330 tysięcy złotych przeznaczono w tym roku na prace remontowo-budowlane w Zespole Szkół w Cybince i w Szkole Podstawowej w Białkowie

Za te pieniądze wykonano m.in. remont dachu dworu zabytkowego w Białkowie, w którym mieści się Szkoła Podstawowa, przeprowadzono tu również prace elektryczne. W szkole podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół w Cybince wymieniono oprawy oświetleniowe w salach, rozbudowano monitoring i sieć komputerową, zakupiono klimatyzację. Wykonano także remont dachu na budynku szkoły i magazynku. Rozbudowana została sieć teleinformatyczna dostosowana do e-dziennika. W przedszkolu Zespołu Szkół w Cybince wymieniono okna, oprawy oświetleniowe, zmodernizowano instalację elektryczną w pomieszczeniach kuchennych.
Dodatkowo dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 46 tys. zł, w Zespole Szkół w Cybince powstała platforma schodowa oraz wyremontowano cztery sanitariaty.
Na remont dachu w Szkole Podstawowej w Białkowie gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie prawie 143 tys. zł z budżetu województwa lubuskiego, ze środków przeznaczonych na zabytki. Szkoła Podstawowa w Białkowie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków jako Dwór w Białkowie (red.).