CYBINKA Otwarcie zmodernizowanego placu w Bieganowie

Ważna inwestycja

W Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie dokonano uroczystego otwarcia zmodernizowanego placu przy budynku użyteczności publicznej

W uroczystości udział wzięli m. in.: burmistrz Marek Kołodziejczyk, Sebastian Łukaszewicz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze Jakub Piosik, kierownik ŚDS w Bieganowie Marta Majewska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince Renata Kubiak, ksiądz Artur Grześko oraz pracownicy i podopieczni placówki.
Po oficjalnym otwarciu i symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczący w uroczystości zaproszeni zostali na pyszny poczęstunek przygotowany przez pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieganowie. Dla każdego gościa wręczono również własnoręcznie wykonane przez podopiecznych i pracowników prezenty. Były to obrazki, ozdoby dekoracyjne oraz zioła zebrane z ogródka znajdującego się przy placówce.
Plac przy budynku wielofunkcyjnym, w którym znajduje się gabinet lekarski, sala wiejska oraz Środowiskowy Dom Samopomocy został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Inwestycję pn. „Modernizacja placu utwardzonego przy budynku użyteczności publicznej w Bieganowie 11”, zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła niemal 65 tys. zł, z czego 25 tys. zł stanowiło dofinansowane z PFRON (red.).