CYBINKA Grupa PRO-EKO i biblioteka we wspólnym projekcie

Odkryją gminę na nowo

W Cybince powstanie Centrum Informacji Turystycznej. Uczestnicy projektu dokonali już inwentaryzacji gminy pod względem wartości historycznej, przyrodniczej, turystycznej

Zrealizowany projekt umożliwi poznanie i odkrycie miejsc historycznych oraz walorów turystycznych poszczególnych miejscowości i terenów gminy Cybinka. Utworzone Centrum Informacji Turystycznej przy bibliotece przyczyni się do sprawnego przemieszczenia się turystów po terenie gminy, pozwoli poznać historię regionu, terenów turystycznych i rekreacyjnych, a także zgłębić szczegóły wiedzy o historycznych obiektach istniejących w gminie, zniszczonych działaniami wojennymi (red.).