CYBINKA Dzień Pracownika Socjalnego

Ciężka, ale piękna praca

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego burmistrz Marek Kołodziejczyk złożył pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince, a także Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieganowie życzenia i podziękował za trud pracy

Pracownik socjalny to nie tylko nazwa wykonywanego zawodu. To przede wszystkim ogromne serce, życzliwość, chęć niesienia pomocy, ale także wielka odpowiedzialność za podejmowane decyzje. To pracownikowi socjalnemu podopieczni powierzają swoje troski i zmartwienia. Jest to praca, która wiąże się z nieopisaną odpowiedzialnością za los drugiego człowieka.
Burmistrz życzył pracownikom satysfakcji, ludzkiej wdzięczności, uznania i szacunku dla wykonywanej pracy oraz szczęścia i pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym (red.).