CYBINKA Dbają o środowisko naturalne

Wspólnie posadzili drzewa

Burmistrz Marek Kołodziejczyk zaprosił mieszkańców na wspólne sadzenie drzew. 16 listopada na poboczu drogi między Cybinką a Bieganowem liczna grupa uczniów z Zespołu Szkół, podopiecznych ŚDS w Bieganowie oraz mieszkańców posadziła sadzonki modrzewia

Nadleśnictwo Cybinka nieodpłatnie przekazało gminie 310 sztuk sadzonek. Wydarzenie pozwoliło pokazać jego uczestnikom, szczególnie młodemu pokoleniu, że dbanie o przyrodę nie może być dla nikogo obojętne.
Władze gminy dziękują wszystkim osobom, które odpowiedziały na apel i włączyły się do akcji. Szczególne podziękowania kierują w stronę Nadleśnictwa Cybinka: za współpracę w przedsięwzięciu, za nieodpłatne przekazanie sadzonek i udostępnienie szpadli (red.).