CYBINKA Będzie sprawniej i bezpieczniej

Mamy nowy mikrobus

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Bieganowie odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie busa, który będzie służył pracownikom i podopiecznym placówki

W uroczystości uczestniczyli m. in.: burmistrz Marek Kołodziejczyk, sekretarz Sebastian Łukaszewicz, kierownik ŚDS w Bieganowie Marta Majewska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince Renata Kubiak oraz ksiądz Artur Grześko.
Samochód zagwarantuje bezpieczny transport podopiecznych korzystających z zajęć w placówce, ale także ułatwi możliwość wyjazdów np. do lekarzy.
ŚDS w Bieganowie to placówka, która zajmuje się dziećmi niepełnosprawnymi wymagającymi szczególnej opieki lub mającymi trudności w przystosowaniu się do życia.
Zakup busa, który kosztował ponad 60 tys. zł, został sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z procedurami „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” (red.).