CYBINKA 1oo lat mieszkańca gminy

Najserdeczniejsze życzenia

Pan Alfons Łazarczyk, mieszkaniec Cybinki, obchodził swoje 100 urodziny

W tym szczególnym dniu życzenia złożyli mu m.in.: burmistrz Marek Kołodziejczyk, dyrektorzy, kierownicy i przedstawiciele jednostek podległych gminie, rodzina oraz zaprzyjaźnieni mieszkańcy.

W imieniu wojewody życzenia złożyła także Małgorzata Gośniowska-Kola, która odczytała list gratulacyjny od premier Beaty Szydło oraz złożyła powinszowania za oznaczenie Pana Alfonsa Medalem Pro Patria, za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
Podczas uroczystości prawnuczki Jubilata Wiktoria, Hania i Ola, przedstawiły jego życiorys w formie pięknie wykonanej prezentacji multimedialnej. Nie zabrakło również toastu i urodzinowego tortu.
Mimo zaawansowanego wieku Pan Alfons pozostaje w bardzo dobrej kondycji oraz zachowuje ogromną pogodę ducha. Atmosfera towarzysząca urodzinom utwierdziła zaproszonych gości w przekonaniu, jak wielką wartością jest życie człowieka na każdym jego etapie.
Panu Alfonsowi gratulujemy tego pięknego jubileuszu, jednocześnie życzymy dużo zdrowia i tego, by każdy dzień był radosny, pełen życzliwości i miłości osób najbliższych (red.).