SŁUBICE Rozmawiali o opiece społecznej

Wyzwania współczesnej Europy

Transgranicznie, merytorycznie i rzeczowo dyskutowaliśmy o wyzwaniach w obszarze opiekuńczym. Seminaria pokazały, że jest duże zapotrzebowanie społeczne, aby rozwijać temat opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także opieki wytchnieniowej. – Ważne, że chcemy usiąść przy jednym stole i rozmawiać. Intensywnie, szczerze i nie koloryzując – wyjaśnia Marzena Słodownik, koordynatorka przedsięwzięcia

Projekt „Opieka – dobro wspólne. Polskie i niemieckie metody opiekuńcze” realizowany był w ramach polsko-niemieckiego partnerstwa. DOBRO KULTURY – Fundacja dla ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego oraz Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Obywateli Słubic i Frankfurtu nad Odrą „Nasze stadt – unsere miasto” stworzyło przedsięwzięcie, które powstało na bazie spostrzeżeń i doświadczeń. Okazało się, że wiele rodzin po polskiej i niemieckiej stronie Odry łączy pracę zawodową z opieką nad małymi dziećmi, seniorami i osobami niepełnosprawnymi. – Chcieliśmy dowiedzieć się, na jakie wsparcie w tym zakresie takie rodziny mogą liczyć w obu krajach – mówi Karolina Knochenmuß, realizatorka projektu ze strony partnera niemieckiego.
Polsko-niemieckie dyskusje pokazały, że bywa różnie. Często jest tak, że działalność organizacji pozarządowych zajmujących się wskazanymi tematami inicjowana jest oddolnie przez osoby, które łączą pracę zawodową z opieką nad osobą zależną. Takie osoby same znalazły sposób, żeby pomóc sobie i swoim bliskim, i nie wypaść bezterminowo z rynku pracy.

Motel dla bobasów?
Na początku przyjrzeliśmy się opiece nad dzieckiem po obu stronach granicy – głos zabrali przedstawiciele instytucji zajmujących się systemem opiekuńczym. Jednak najważniejsze było to, że udało się porozmawiać i wypracować kilka ciekawych rozwiązań. Wśród pomysłów pojawiły się: dyżur w przedszkolu, przedszkolne półkolonie dla dzieci, czy motel dla bobasów. Wszystko z myślą o rodzicach pracujących w okresie ferii zimowych, czy wakacji. Poza tym inne godziny funkcjonowania, jako elastyczne podejście i pomoc doraźna dla zapracowanych opiekunów. Rozmówcy zwrócili też uwagę na rozwiązania dla całych rodzin, wskazując np. na oferty kombinowane, czyli imprezy i miejsca publiczne – wtedy z atrakcji mogłyby korzystać latorośle oraz rodzice i opiekunowie. Ważne również jest wsparcie wychowawcze dla rodziców – tutaj mogłyby się sprawdzić uniwersytety dla rodziców.

Sprawny system w DE, samopomoc w PL
Jeżeli chodzi o opiekę nad osobami starszymi, to niestety wypadamy (jako Polacy) dużo słabiej od naszych zachodnich sąsiadów. Brakuje domów opieki, dziennych i stacjonarnych, brakuje zakładów opiekuńczych przy szpitalach, i pomocy osobom, które sprawują opiekę nad seniorami. W Niemczech system gwarantuje możliwość łączenia pracy z opieką, aby można było pozostać na rynku pracy jak najdłużej.
Goście z Polski zauważyli, że brakuje miejsca spotkań dla seniorów, a także transportu dla osób schorowanych, brakuje opieki dla przewlekle chorych i leczenia długoterminowego, nie funkcjonuje współpraca OPS-ów ze szpitalami, a usług opiekuńczych jest wciąż za mało. Mocną stroną natomiast jest dobra opieka medyczna oraz samoorganizowanie się polskich seniorów i pomoc tym najbardziej potrzebującym. Środowisko wskazuje na wystosowanie apelu obywatelskiego do włodarzy, aby zajęli się tematem. Na początek przydałby się dom dziennego pobytu, który mógłby być prowadzony przez organizację pozarządową lub spółdzielnię socjalną.
Jak wskazali niemieccy i polscy rozmówcy – po obu stronach Odry brakuje lekarzy geriatrów!

Uczyńmy Europę razem lepszą!
Nasze transgraniczne rozmowy pokazały, że jest duża potrzeba dzielenia się doświadczeniami i pomysłami. Najważniejsze, że chcemy usiąść przy jednym stole i rozmawiać. Intensywnie, szczerze, nie koloryzując. Że przyznajemy – nie jest idealnie, mogłoby być lepiej. Ale wiemy, że łącząc siły, możemy stworzyć nową jakość. – Nasz projekt to dopiero początek, bo w każdym obszarze jest jeszcze wiele do zrobienia – przyznają M. Słodownik i K. Knochenmuß. – Możemy sięgać po kolejne środki – wszak mamy w tej chwili zebrane potrzeby oraz grupę instytucji, dla których są to działania priorytetowe – dodają.
Seminaria były wspierane w ramach linii projektowej „Inicjatywy obywatelskie 25+ Uczyńmy Europę razem lepszą!”, współfinansowanej z pozostających w dyspozycji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec (FCP, red.).