SŁUBICE Inauguracja roku akademickieg

Podwójne świętowanie

Nowi studenci słubickiej uczelni uroczyście odebrali swoje indeksy 

Nowy rok akademicki w słubickiej uczelni zainaugurował rektor UAM prof. dr hab. Andrzej Lesicki wspólnie z prezydentem Viadriny prof. Alexandrem Wöllem.

Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. Beata Halicka z Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum. Jego tytuł brzmiał: „Sami swoi czy obcy? Mieszkańcy Ziem Zachodnich w poszukiwaniu tożsamości”.
W trakcie uroczystości odbyło się uroczyste pasowanie na studentów reprezentantów kierunków studiów prowadzonych w Collegium Polonicum w Słubicach.
W uroczystości wzięły udział władze obu partnerskich uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz zaproszeni goście.
Inauguracja nowego roku akademickiego zbiegła się z piątą rocznicą działalności Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach.
Instytut został utworzony wspólnym zarządzeniem rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z dnia 19 października 2012 roku. Polscy i niemieccy badacze z Instytutu reprezentują następujące dziedziny i dyscypliny naukowe: nauki humanistyczne, w tym językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo i historia; nauki o ziemi (min. geografia); nauki biologiczne (min. ekologia i hydrobiologia); nauki prawne i techniczne. Realizowane przez nich projekty i tematy badawcze poświęcone są problematyce polsko-niemieckiej i szeroko rozumianym granicom. Instytut działa aktywnie organizując konferencje, wykłady gościnne, warsztaty, spotkania autorskie i wystawy (CP, red.).