RZEPIN OSP w Kowalowie otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy

Poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców

9 października w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalowie miało miejsce uroczyste przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Pojazd został zakupiony w ramach projektu pn. „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy”. Beneficjentem projektu był oddział wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, natomiast partnerem w projekcie była gmina Rzepin.
Zakup był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Wartość pojazdu to prawie 700 tys. zł. Kupno samochodu dla OSP w Kowalowie było możliwe dzięki staraniom burmistrza Sławomira Dudzisa, gmina przeznaczyła na ten cel ze środków własnych 150 tys. zł.
W uroczystości brało udział wielu mieszkańców Kowalowa i okolic, uczestniczyły w niej także wszystkie jednostki OSP z gminy. Nowy pojazd drogę od Rzepina do samej remizy w Kowalowie pokonał w asyście wozów z innych jednostek. Na miejscu czekał na niego szpaler druhów z Kowalowa z racami, był pokaz sztucznych ogni, była oprawa muzyczna i poczęstunek (red.).