RZEPIN Dzień Edukacji Narodowej

Podziękowali nauczycielom

Urzędnicy podziękowali wszystkim pracownikom oświaty

Otwarcia uroczystości dokonali: zastępca burmistrza Krystian Pastuszak, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Stefan Krawczyk oraz sekretarz gminy Halina Kuźmińska.
Zastępca burmistrza serdecznie podziękował wszystkim osobom pracującym w placówkach oświatowych za poświęcenie i zaangażowanie oraz wyraził uznanie dla wysiłku wkładanego przez nauczycieli w realizację niełatwej misji wychowawczej. Dziękował także za rzetelną pracę i życzył, by jej owoce były widoczne w sukcesach szkoły i jej wychowanków.
Kolejnym punktem spotkania było wręczenie nauczycielom i dyrektorom listów gratulacyjnych oraz nagród burmistrza, które otrzymały Lidia Roszak, Ewa Winiarczyk, Janina Antonik, Alina Larek, Beata Krynicka, Halina Bakan, Sylwia Kucharczyk, Elżbieta Kołosza, Beata Czernik, Grażyna Dorniak, Arleta Drążkowska, Grażyna Goj, Anna Kozłowska, Elżbieta Drabiec, Agnieszka Ziomek, Joanna Karbowska, Teresa Lewandowska, Beata Markowska, Anna Mieczkowska, Alicja Przybylska i Maria Mikulska.
Wręczono także akty nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego paniom: Justynie Stolarek, Elżbiecie Drabiec, Katarzynie Winnickiej, Annie Polińskiej oraz Dagmarze Kociurze.
13 października w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. odbyły się oficjalne obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Lubuskie Kuratorium Oświaty. Podczas uroczystości uhonorowano 109 pracowników złotymi, srebrnymi i brązowymi Krzyżami Zasługi oraz medalami za długoletnią służbę. Wręczono również medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty. Wioletta Nowak – nauczyciel Zespołu Szkół w Rzepinie otrzymała nagrodę Lubuskiego Kuratora Oświaty w uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Serdecznie gratulujemy (red.).