RZEPIN Dobra wiadomość dla kierowców

Droga do Ośna zostanie przebudowana!

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze rozstrzygnął postępowanie przetargowe i tym samym wybrał wykonawcę na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 134 na trasie Rzepin-Ośno Lubuskie

O realizację tak ważnej dla mieszkańców inwestycji obecne władze gminy Rzepin zabiegały u władz województwa od dłuższego czasu.
Nierówna nawierzchnia, wąska jezdnia, dziury oraz brak pobocza to charakterystyka tej drogi dzisiaj. Za kilkanaście miesięcy będzie to już nieaktualne. Firma Strabag Infrastruktura Południe, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, kompleksowo przebuduje ponad 10 km odcinek tej drogi. Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni poprzez jej wzmocnienie pakietem nowych warstw bitumicznych. Przebudowie ulegną również istniejące zjazdy do pól uprawnych i na drogi boczne oraz istniejące skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi. Zostanie wybudowany również punkt do ważenia i kontroli pojazdów, dostosowany do potrzeb Inspekcji Transportu Drogowego. Na realizację inwestycji wykonawca ma czas do końca czerwca 2019 roku. Zadanie wyceniono na ponad 14,7 mln zł (red.).