KRZESZYCE Nowe książki czekają na swoich czytelników!

Każdy znajdzie coś dla siebie

Nowe książki w krzeszyckiej bibliotece w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach otrzymała dofinansowanie z Programu Biblioteki Narodowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Priorytet I – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
Program jest wzmocnieniem bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego aktualizowania zasobów, w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.
Dzięki pozyskanym środkom finansowym zakupione zostały nowe pozycje książkowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne. Już niedługo znajdą swoje miejsce na bibliotecznych półkach.
Serdecznie zapraszamy czytelników do odwiedzin!
Program zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (red.).