GÓRZYCA Wieś mała, wielkie zaangażowanie

Czas na rekreację

Mieszkańcy wsi będą mieli gdzie wypoczywać

W Spudłowie odbyło się spotkanie podsumowujące zrealizowany przez Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Humanitas projekt „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Spudłów”

Uczestniczyli w nim: wójt gminy Robert Stolarski, prezes stowarzyszenia Joanna Maczulis, radna Maria Syktus, radna Janina Bryl, mieszkańcy Spudłowa, ich rodziny oraz znajomi.
Głównym celem projektu było stworzenie miejsca do wypoczynku oraz integracji mieszkańców Spudłowa. Z otrzymanej na realizację projektu dotacji z Programu „Działaj lokalnie” zakupione zostały materiały na wykonanie dużej, drewnianej altany wypoczynkowej, która powstała w centrum tej malutkiej miejscowości w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej.
– Wierzę, że miejsce to wpłynie na lepszą integrację mieszkańców wsi. Nasze drzwi są zawsze otwarte i mam nadzieję, że altana będzie dobrze służyć wszystkim mieszkańcom, jak i osobom nas odwiedzającym – mówiła Maria Syktus, pomysłodawczyni projektu.
W realizację przedsięwzięcia aktywnie włączyli się mieszkańcy Spudłowa, ich rodziny i znajomi oraz członkowie stowarzyszenia, którzy w czynie społecznym zbudowali altanę. – Dziękuję za inicjatywę mieszkańców. To dzięki waszemu zaangażowaniu i pracy macie piękne miejsce rekreacyjne. Gdy mieszkańcy się angażują i robią coś dla swojej wsi, to bardziej to doceniają, szanują i pilnują, by nikt tego nie zniszczył. Niech ta altana wam służy jak najdłużej i jak najlepiej was integruje – mówiła Joanna Maczulis, prezes Stowarzysznia Humanitas.
Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni do nowej altany na poczęstunek (red.).