GÓRZYCA Nie narzekają na nudę

Aktywni seniorzy

Od kwietnia osoby w wieku 60+ z terenu gminy Górzyca uczestniczą w projekcie „Podaj rękę, podaj rękę zbudujemy nową więź – Aktywny Senior”

Dzięki pozyskanej przez Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Humanitas dotacji z rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2014-2020 nasi seniorzy mają wiele atrakcyjnych zajęć. Udział w projekcie jest dla nich doskonałą alternatywą na spędzenie czasu wolnego, możliwością nabycia nowych umiejętności, poprawy kondycji oraz motywacji do wyjścia z domu.
W każdym miesiącu odbywa się po kilka lub kilkanaście spotkań, podczas których seniorzy ćwiczą, lepią z gliny, gotują, tworzą piękne stroiki, uczą się zdrowego odżywania i dbania o swoje zdrowie, jak również uczestniczą w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy i chorób wieku podeszłego.
Nagrodą dla najaktywniejszych seniorów z najlepszą frekwencją na zajęciach był pięciodniowy wyjazd do Międzyzdrojów. W wycieczce, która miała miejsce pod koniec września uczestniczyło ponad 40 osób. Wyjazd był nie tylko okazją do wypoczynku, ale również dał możliwość integracji i wspólnej zabawy (red.).