CYBINKA W tym roku Wyspiański

Akcja “Czytanie Narodowe 2017”

Burmistrz Marek Kołodziejczyk oraz sekretarz gminy Sebastian Łukaszewicz włączyli się w ogólnopolską akcję „Czytanie Narodowe” objętą honorowym patronatem pary prezydenckiej

Spotkanie odbyło się w Bibliotece Miejskiej w Cybince, a fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego czytali również zaproszeni goście, młodzież szkolna, odwiedzający bibliotekę oraz chętni mieszkańcy gminy. Akcję „Narodowego Czytania 2017” przeprowadziła Biblioteka Miejska wspólnie z Zespołem Szkół w Cybince, przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury (red.).