CYBINKA Przedszkolaki w urzędzie

Wizyta małych mieszkańców

Urząd Miejski w Cybince odwiedziły dzieci z przedszkola „Kraina Kota w Butach”

Małych mieszkańców przywitał burmistrz Marek Kołodziejczyk. Dzieci miały okazję zobaczyć jak wygląda praca na poszczególnych stanowiskach oraz jakie sprawy można załatwić w urzędzie. Największe wrażenie zrobił na maluchach gabinet i fotel burmistrza, na którym dzieci chętnie pozowały do zdjęć.
Na zakończenie wizyty dzieci podarowały burmistrzowi wspaniałe, własnoręcznie wykonane podziękowanie za bardzo ciekawe spotkanie (red.).