CYBINKA Kolejne dofinansowanie dla gminy

Będzie nowy mikrobus

Burmistrz Marek Kołodziejczyk podpisał ze starostą Marcinem Jabłońskim i jego zastępcą Leopoldem Owsiakiem umowę o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”

Dofinansowanie posłuży zakupowi mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, który będzie przeznaczony na cele Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieganowie. Szacunkowa wartość projektu wyniosła ponad 140 tys. zł., natomiast dofinansowanie z PFRON będzie wynosiło do 60 proc. tej kwoty (red.).